Menu Close

GitHub : วิธีทำให้เครื่อง Mac จำรหัสผ่าน GitHub

เนื่องจากตอนนี้ทาง GitHub ได้เปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตนจากเดิมที่ใช้ รหัสผ่าน บนเว็บ เป็นการใช้ token ยืนยันตัวตนแทน

สำหรับผู้ใช้ GitHub ที่จำเป็นต้อง remote ทำการกับ GitHub บ่อยๆ และใช้เครื่อง Mac ด้วยแล้ว ทุกครั้งที่มีการ pull หรือ push โค้ดจะต้องมานั่งใส่ username password อยู่ทุกครั้ง แต่เดิมเป็น password บนเว็บที่เราตั้งเอง มันจำได้ง่าย แต่เดี๋ยวนี้ GitHub เปลี่ยววิธีจะต้องใช้ token แทน แล้วเราจะไปนั่งก้อปปี้ token มาวางทุกครั้ง มันจะทำให้เสียเวลา

วิธีการแก้ไข

ให้ติดตั้งโปรแกรม Git Credential Manager Core (GCM Core) เพื่อให้จดจำรหัสผ่านของเรา

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1. ติดตั้ง Homebrew ก่อน หากที่เครื่องติดตั้ง Homebrew อยู่แล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

$ brew install git

2. ติดตั้ง GCM Core ผ่าน Homebrew

$ brew tap microsoft/git
$ brew install --cask git-credential-manager-core

ในระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมจะถามรหัสผ่านของเครื่อง เราก็ใส่ให้ครบตามที่โปรแกรมแจ้งให้กรอกรหัสผ่าน

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาทดสอบกันเลย

การทดสอบ

เมื่อทดสอบการ push โค้ด โปรแกรม GitHub จะมีป๊อบอัพยืนยันตัวตนแสดงขึ้นมา ให้เลือกไปที่ token ใส่ token เข้าไปแล้วกด Sign in จากนั้นรอให้โปรแกรมทำงานให้เสร็จ

ต่อมา ถ้าเราต้องการ push โค้ดขึ้น GitHub อีกครั้ง จะพบว่าเราไม่ต้องใส่ token อีกแล้ว โปรแกรมมันจะจำรหัสผ่านและทำการ push โค้ดให้อัตโนมัติเลย

อ้างอิง

  1. https://docs.github.com/en/get-started/getting-started-with-git/caching-your-github-credentials-in-git

Posted in git

ใส่ความเห็น