Menu Close

Git : คำสั่ง Git ที่ต้องรู้จัก

เมื่อเราสร้าง git repository ในเว็บ github จะพบคำแนะนำในการซิงโค้ดจากเครื่องของเรา เข้ามาที่ git repository ที่สร้างใหม่ ดังนี้

git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/adaydesign/git-command.git
git push -u origin main

เริ่มต้น ให้เข้าไปที่ โฟลเดอร์โปรเจค และสร้างไฟล์ README.md (ไฟล์ .md หรือเรียกว่า markdown เป็นไฟล์ที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจค และสามารถแสดงผลบนหน้าเว็บ github ได้)

echo "# git-command" >> README.md

คำสั่ง echo ใน command จะเป็นการเขียนข้อความลงในไฟล์ README.md เมื่อเราสร้างไฟล์ README.md แล้ว กดคำสั่ง ls -la เพื่อดูรายการไฟล์ในโฟลเดอร์ของเราได้ และสามารถเพิ่มข้อความอื่นๆ เข้าไปได้อีก

การสร้างไฟล์ README.md ด้วย command line

จากนั้นมาดูที่คำสั่งของ git กันเลย (ที่เครื่องต้องติดตั้ง git ก่อน จึงจะใช้คำสั่ง git ได้ วิธีติดตั้งง่ายๆ แค่ดาวน์โหลดโปรแกรม git จาก https://git-scm.com/download และติดตั้งที่เครื่อง)

คำสั่ง git พื้นฐาน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน git ครั้งแรกในโปรเจค

git init
คำสั่ง git init
git add README.md
คำสั่ง git add
git commit -m "first commit"
คำสั่ง git commit
git branch -M main
คำสั่ git branch
git remote add origin https://github.com/adaydesign/git-command.git
คำสั่ง git remote
git push -u origin main
คำสั่ง git push

เมื่อ push โค้ดเรียบร้อยแล้ว กลับไปดูที่หน้าเว็บ git repository ของ github : https://github.com/adaydesign/git-command จะเห็นว่าโค้ดจากเครื่องของเราได้เข้าไปอยู่ที่ github เรียบร้อยแล้ว

https://github.com/adaydesign/git-command

เท่านี้ก็เป็นที่สำเร็จ ในการสร้าง git repository ใหม่ เพื่อทำการควบคุมเวอร์ชันของโค้ด หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง คำสั่งที่เราจะใช้ จะมีแค่ git add, git commit และ git push เท่านั้น

ยกตัวอย่าง หลังจากที่เรานำไฟล์รูปภาพเข้ามาในโปรเจค และ แก้ไขข้อความในไฟล์ README.md แล้วทำการเรียกใช้คำสั่ง เพื่อนำไฟล์ที่อัพเดทเข้า git repository ดังนี้

แก้ไขไฟล์ README.md และ เพิ่มไฟล์ภาพเข้าไป 7 ภาพ

ขั้นตอนการ อัพเดทไฟล์ในโปรเจคเข้าสู่ git repository

ใช้คำสั่ง git add, git commit, git push เพื่ออัพเดทไฟล์จากโปรเจคเข้าสู่ git repository ของ github

กลับไปดูหน้า github จะพบว่าไฟล์ได้ถูกอัพเข้าไปเรียบร้อยแล้ว เป็นอันว่าสำเร็จ และการอัพเดทไฟล์หรือโค้ดในโปรเจคครั้งต่อไป จะใช้คำสั่ง 3 คำสั่งนี้เป็นหลัก คือ git add, git commit, git push

ในหน้าเว็บ github , git repository ของเราจะถูกอัพเดทไฟล์เข้ามาแล้ว
Posted in git

ใส่ความเห็น